ไผ่กวนอิม

฿2,000.00

นิยมปลูกประดับในอาคาร เชื่อว่าปลูกแล้วเป็นมงคล เพราะชื่อหมายถึงพระโพธิสัตว์กวนอิม