หมากเหลือง

฿2,000.00

ขนาดกระถาง 11 นิ้ว

เป็นไม้ฟอกอากาศ ปลูกเป็นไม้กระถางวางประดับในอาคาร ปลูกประดับจัดสวนภายใน ไม้ตัดใบ