Slide 1
Slide 1
Slide 1

สินค้าและบริการ   >   พันธุ์ไม้ (สินค้า)   >   เฟิร์น
17-05-2012 15:49:14
เฟิร์น
  • ลักษณะทั่วไป
    เฟิร์นชนิดนี้ ฝรั่งแรียกว่า "Bird's nest fern" เฟิร์นรังนกชอบอาศัยอยู่ตามคาคบ ไม้ใหญ่ในเขต อบอุ่นที่มีความชื้นสูงถือว่าเป็นลักษณะของกาฝากใบของเฟิร์นข้าหลวง จะมีสีเขียวอ่อน ขอบใบหยักเป็นคลื่น ก้านใบจะมีสีน้ำตาลเข้ม การเรียงตัวของใบจะเรียงตัวแบบเกลียวคล้ายดอกกุหลาบ ใบที่เกิดใหม่จะอ่อนและเปราะหักได้ง่ายแต่พอ
  • คุณสมบัติ
    เฟิร์น ช่วยทำความสะอาดอากาศภายในอาคารได้ดีชนิดหนึ่ง ดูดสารพิษได้มากโดยเฉพาะพวกฟอร์มาลดีไฮด์ที่มาจากกาวและฝ้าเพดานสำเร็จรูป แต่เป็นไม้ที่ต้องการความชุ่มชื้นสม่ำเสมอ จึงต้องหมั่นรดน้ำหรือฉีดพ่นด้วยละอองน้ำ
17-05-2012 15:49:14