Slide 1
Slide 1
Slide 1

สินค้าและบริการ   >   พันธุ์ไม้ (สินค้า)   >   พลูด่าง
17-05-2012 15:44:43
พลูด่าง
  • ลักษณะทั่วไป
    เป็นไม้เลื้อยใบกลมขนาดใหญ่ ปลายใบมนแหลม ฐานใบมนแหลม ฐานใบมนเว้า พื้นใบเป็นสีเขียว มีสีเหลืองด่างเป็นแถบ ๆ ตามแผ่นใบ ออกใบ และรากตามข้อของลำต้นก้านใบยาว โคนก้านใบแผ่ออกเป็นกาบหุ้มลำต้นตรงข้อ เป็นพรรณไม้เลื้อยเขตร้อนลำต้นอ่อน ใบเป็นรูปหัวใจ สีเหลืองด่าง สลับสีเขียวอ่อน จะเลื้อยขึ้นในแนวดิ่งหรือปลูกให้เลื้อยไปตามฝาผนัง มีรากอากาศ มีดอกแต่ไม่สวยงาม จึงนิยมเลี้ยงเป็นไม้ประดับใบ
  • คุณสมบัติ
    ช่วยดูดซับอากาศเป็นพิษที่เชื้อโรคปล่อยออกมา และสารเคมีจากน้ำยาทำความสะอาดพื้นห้อง พลูด่าง สามารถขจัดสารฟอร์มัลดีไฮด์และคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ดี
17-05-2012 15:44:43