Slide 1
Slide 1
Slide 1

สินค้าและบริการ   >   พันธุ์ไม้ (สินค้า)   >   วาสนาอธิษฐาน
17-05-2012 15:10:41
วาสนาอธิษฐาน
  • ลักษณะทั่วไป
    วาสนาอธิษฐานเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 4-10 เมตร ลำต้นกลม ต้นตรง ไม่มีกิ่งก้าน ลำต้นเป็นข้อถี่ ผิวเปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกจากลำต้นส่วนยอดเรียงซ้อนกันเวียนรอบลำต้นเป็นรูปวงกลมลักษณะใบเรียวยาว ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบเกลี้ยงเป็นมันสีเขียว ตัวใบโค้งงอ ขนาดใบกว้างประมาณ 3-6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20-40 เซนติเมตร
  • คุณสมบัติ
    ดูดซับฟอร์มาดีไฮด์ ไซลีน (ถ้าซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่หรือพรมปูพื้น ให้ใช้ 1 หรือ 2 ต้น ตามความเหมาะสมของแต่ละห้อง)
  • โชคลาภวาสนานั้น เป็นสิ่งที่ใครๆ ต่างก็ต้องการจะมีไว้ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีของชีวิต ต้นวาสนานั้น ได้รับความนิยมนำมาปลูกภายในบริเวณบ้าน มาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้ว เชื่อกันว่า หากบ้านใดที่ปลูกต้นวาสนาออกดอก ก็จะช่วยให้คนในครอบครัวนั้นได้รับโชคลาภ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองหรือได้เลื่อนนำแหน่งหน้าที่การงาน และมีอำนาจวาสนาบารมีเป็นที่น่าภูมิใจนัก ต้นวาสนาทั้งสองชนิด ไม่ว่าจะเป็นวาสนาราชินีหรือวาสนาอธิษฐาน หากได้ปลูกและดูแลอย่างดี ก็จะช่วยเพิ่มบุญบารมี เพิ่มโชคเพิ่มทรัพย์สินของผู้เป็นเจ้าของให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย
  • ผู้ที่เหมาะจะลงมือปลูกต้นวาสนานั้น ควรจะเป็นสุภาพสตรี เพราะไม่ว่าจะเป็นวาสนาอธิษฐานหรือวาสนาราชินี ก็จะดูเหมาะเจาะคล้องจองให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายปลูก เนื่องจากความอ่อนหวานอ่อนโยนของผู้หญิงนั่นเอง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นทิศที่เหมาะสำหรับการปลูกต้นวาสนาที่สุด เพราะจะช่วยเพิ่มพลังของต้นไม้ และเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ครอบครัว ควรลงมือปลูกในวันอังคาร เพราะเป็นวันที่คนโบราณถ่ายทอดความเชื่อกันมาว่า หากต้องการปลูกต้นไม้ที่มีใบสวยงาม เพื่อประดับตกแต่ง ควรจะปลูกในวันอังคาร ต้นไม้จึงจะมีลักษณะดี และเพิ่มบารมีให้กับผู้ปลูก รวมทั้งครอบครัวได้อีกด้วย
17-05-2012 15:10:41